Blackfly

Kärpäsenä katossa mukana yrityksen arjessa

2.

Blackfly tuotteistus.

Tuotteistaminen eli palveluiden ja tuotteiden kiteytys

Yrityksesi palvelut tai tuotteet kiteytetään asiakkaita kiinnostaviksi ja tuottaviksi kokonaisuuksiksi.

Monella yrityksellä on runsaasti asiantuntemusta, omalaatuista osaamista ja potentiaalia, mutta näitä ei osata valjastaa asiakkaita houkutteleviksi kokonaisuuksiksi. Joskus pohjalla on rautainen yritysidea, mutta palvelut ovat vielä määrittelemättä.

Me etsimme yrityksesi toiminnassa piilevän omalaatuisen ytimen ja muotoilemme sen tavoittelemiasi asiakkaita houkuttelevaan muotoon.

Yritysideasta konkreettiseksi palveluksi

Tuotteistaminen menee kaiken juurille. Sen avulla kerrot asiakkaalle yrityksesi tarjonnasta ymmärrettävästi ja myyvästi. Yrityksesi saa tuotteistamisen kautta konkreettiset palvelukuvaukset, jotka herättävät asiakkaiden mielenkiinnon ja erottavat teidät kilpailijoista.

Usein yritys hyötyy parista tai muutamasta ulkopuolisia silmiä, jotka katsovat kokonaisuutta laatikon ulkopuolelta. Joskus on vaikea nähdä oma potentiaali ja kaikki mahdollisuudet. Me astumme tässä vaiheessa kuvaan. Meidän tehtävämme on kaivella esiin ne asiat, joita teidän asiakkaanne haluavat ostaa. Blackflylla on kokenut tiimi, joka osaa tarinallistaa palvelut kiinnostavasti. Tarvittaessa pystymme myös vahvistamaan sanomaa valokuvien ja videoiden avulla.

Mitä tuotteistaminen sisältää

  • Kartoitamme yhteisessä workshopissa yrityksesi ydinosaamisen ja kaivamme esiin myös piilevän potentiaalin.
  • Kartoitamme alan kilpailutilanteen markkina-analyysin kautta.-Etsimme ne palvelut, jotka erilaistavat yrityksesi kilpailijoista.
  • Valitsemme yhdessä tärkeimmät palvelut, joille on myös kysyntää.
  • Kiteytämme ja tarinallistamme palvelut selkeiksi ja houkutteleviksi kokonaisuuksiksi.
  • Voitte hyödyntää lopputulosta omassa markkinoinnissanne, viestinnässä sekä sellaisenaan verkkosivujen tuotekuvauksissa

Erotu kilpailijoista ja saa yrityksesi loistamaan

Myös jo pidempään pyörinyt yritys hyötyy tuotteistamisesta. Pelkkä vankka ammattitaito ja kokemus ei aina riitä, ellei sitä pysty valjastamaan asiakkaita kiinnostavaan muotoon. Vastaavatko palvelukuvauksenne asiakkaan ongelmaan? Kertovatko ne, miksi juuri teidän puoleenne kannattaa kääntyä? Me pystymme kartoittamaan tämän hetkisen tuote- ja palvelutarjonnan ja etsimään keinot, joilla saadaan tarjonta myyväksi.

1.

Blackfly kartoitus & kiteytys.

Paikannamme yrityksesi liiketoiminnan ja markkinoinnin haasteet. Yrityksesi saa konkreettiset kehitys- ja korjausehdotukset, tarvittaessa myös hoidamme kehitettävät asiat kuntoon.

3.

Blackfly digi.

Paikannamme yrityksesi liiketoiminnan ja markkinoinnin haasteet. Yrityksesi saa konkreettiset kehitys- ja korjausehdotukset, tarvittaessa myös hoidamme kehitettävät asiat kuntoon.